News

Nieuwe Student-bestuurder van Odisee Hogeschool komt uit het Waasland

Derdejaarsstudent Verpleegkunde, Robbe Van Leemput, zetelt vanaf september in de Raad van Bestuur van Odisee als Student-bestuurder.

Maandag 2 augustus 2021 Robbe Van Leemput (20) zal vanaf september het mandaat uitvoeren van Student-bestuurder in de Raad van Bestuur van hogeschool Odisee. Als stemgerechtigd lid zal Robbe mee het beleid mogen bepalen van de hogeschool in het hoogste overlegorgaan van de instelling. Daarnaast zal hij de vertegenwoordiging van meer dan 10.000 studenten op de 6 verschillende campussen op zich nemen.

Na de zomervakantie zal hogeschool Odisee een nieuw lid mogen verwelkomen in de Raad van Bestuur, Robbe Van Leemput uit Sint-Gillis-Waas. Zelf is hij student Verpleegkunde aan Odisee Campus Sint-Niklaas, maar daarnaast neemt hij ook nog verschillende mandaten op binnen Odisee. “Afgelopen jaar ben ik verkozen tot waarnemend studentenvertegenwoordiger van de opleiding Verpleegkunde en kreeg ik ook het mandaat van bestuurder communicatie. Dit om de stem van mijn medestudenten te kunnen laten horen en om mede inspraak te krijgen in beslissingen die op instellingsniveau worden genomen.”

Naast deze mandaten oefent Van Leemput nog andere functies uit. Zo is hij ook projectleider geworden van het buddy-project van de Studentenraad van Odisee in samenwerking met Odisee zelf, het Odibuddy-project. En is hij ambassadeur van de opleiding Verpleegkunde.

Door zijn reeds diverse engagementen en mandaten, is de hogeschool geen onbekend terrein meer voor de jonge bestuurder en zal dit zeker in zijn voordeel spelen. “Ik heb op een paar jaar tijd heel wat mooie relaties kunnen opbouwen met verschillende diensten en medewerkers binnen onze co-hogeschool. Die hebben kunnen bijdragen tot mijn kritische en strategische blik op enerzijds de diensten en anderzijds op de structuur van de organisatie”, klinkt het.

Robbe Van Leemput is dan ook heel blij dat hij werd verkozen door de Algemene Vergadering (AV) van de Studentenraad. Ik haal veel kracht en energie uit het vertegenwoordigen, ondersteunen en helpen van medestudenten. En ik wil me dan ook graag engageren om hun stem te laten horen op het hoogste overlegorgaan binnen de instelling. Daarom ben ik ook zo ontzettend blij dat ik de steun en het vertrouwen van mijn medebestuursleden en de AV heb gekregen”. Ook heeft hij al enkele plannen waar hij zijn schouders mee wil onderzetten. “Door in het Bestuursorgaan te zetelen wil ik ook meewerken aan de cocreatieve visie van Odisee en wil ik meebouwen aan de realisatie van de plannen van Odisee 2027”, voegt Van Leemput er nog aan toe.

Persinfo – niet voor publicatie

Voor verdere toelichting kan u terecht bij Robbe Van Leemput, Student-bestuurder van Odisee, op 0470 64 27 40. en via robbe.vanleemput@student.odisee.be of nieuws@robbevanleemput.com.